Sausio 30 dienos vakarą į muzikos mokyklos koncertinės salės atidarymą rinkosi svečiai, tėveliai, mokiniai ir mokytojai. Muzikos mokyklos bendruomenei salės atnaujinimas ir įdiegta akustika labai svarbus mokinių profesinių gebėjimų ugdymui. Iškilmingas koncertas prasidėjo mokyklos direktorės Aurelijos Stončiuvienės ir Radviliškio rajono mero Vytauto Simelio tradiciniu juostos perkirpimu. Meras džiaugėsi gražia ir modernia salės aplinka, linkėjo ir toliau džiuginti koncertų klausytojus puikiais muzikos garsais. Muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų paruoštame šventės atidarymo koncerte skambėjo įvairių specialybių muzikiniai numeriai. Smagu, kad pasveikinti ir pasidžiaugti mums taip svarbia koncertine sale atvyko Radviliškio rajono meras; Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė; Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai. Salės įrengimo UAB „Dokesta“ bei akustinių sprendimų išpildymo MB „Megasonus“ įmonių vadovai; mokyklų, gimnazijų vadovai. Koncerto programoje muzikinius numerius atliko: chorinio dainavimo 1-2 klasių mokiniai (mokytoja A. Meškauskienė, koncertmeisteris R. Borusevičius), pianistas Kajus Korsakas (mokytoja V. Silickaja), smuikininkių ansamblis ( mokytoja J. Stakvilevičienė), fleitininkė Oleksandra Dudka (mokytojas V. Barzinskis, koncertmeisterė Alina Kizinevič), solistė Evita Linkevičiūtė (mokytoja I. Petrauskienė), kanklininkė Agota Hokušaitė (mokytoja E. Račinskienė), kanklių mokytoja Eglė Račinskienė, saksofonų ansamblis (mokytojas D. Baltutis), gitaristų ansamblis (mokytojas M. Atstopas), jaunių choras ,,Saulės vaikai“ (mokytoja I. Petrauskienė, koncertmeisteris R. Borusevičius). Direktorė Aurelija Stončiuvienė padėkojo svečiams, mokiniams, mokytojams ir V. Hugo žodžiais palinkėjo svajoti, nes svajonės mums pildosi

Radviliškio muzikos mokyklos salėje sausio 18 dienos vakarą vyko mokyklos alumnės, o dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos fakulteto IV kurso atlikimo raiškos fortepijonas (docentas Daumantas Kirilauskas) studentės, Urtės Baublytės koncertas – susitikimas, kurio metu ji ne tik atliko savo koncertine programą, bet ir su susirinkusiais mokyklos moksleiviais pasidalino atsiminimais apie muzikos mokykloje praleistą laiką, papasakojo apie akademijos studijų kasdienybę, džiaugsmus ir iššūkius.

Teatro studijos mokiniai ne tik klausėsi koncerto, bet ir piešė piešinius, kaip jie įsivaizduoja skambančią muziką. Piešinius koncerto – susitikimo pabaigoje padovanojo atlikėjai.

Ačiū Urtei už skirtą laiką, puikias emocija, šiltą susitikimą.

 

Gruodžio 8 dieną Radviliškio muzikos mokykloje svečiavosi Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojas ekspertas, akompaniatorius ekspertas, Kauno technologijos universiteto akademinio choro „Jaunystė” koncertmeisteris Domantas Milius, kuris vedė autorinį seminarą „Demokratinis ugdymas muzikos mokyklose: nuo atkūrimo iki kūrimo. Kajaus Mačikūno atvejis“.

Vestas seminaras yra Kauno 1-osios muzikos mokyklos ir Kauno švietimo inovacijų centro projektas inicijuotas Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojo eksperto Domanto Miliaus, siekiant atskleisti demokratinio ugdymo muzikos mokyklose galimybes ir tikėtinus sėkmės rezultatus.

Demokratinis ugdymas muzikos mokykloje – tai alternatyvaus ugdymo forma, grindžiama mokytojų ir mokinių lygybės, abipusės pagarbos bei mokinių laisvės kurti ugdymo turinį principais. Demokratinėje muzikos mokykloje siekiama ugdyti autentišką muzikos atlikėją ir kūrėją, kuris per nuolatinį kūrybos procesą siekia naujų akademinių rezultatų.

„Smagu, kad taip šiltai ir nuoširdžiai Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė bei muzikos mokyklos kolektyvas, nuoširdžiai ir betarpiškai priėmė mane pristatyti mokinio Kajaus Mačikūno mokymosi sėkmės pavyzdžius. Tikrai nudžiugino bei nustebino mokytojų aktyvus įsitraukimas į bendrą diskusiją mokinių ugdymo, programų parinkimo bei vertinimo klausimais. Manyčiau, kad pagrindinis uždavinys, kurį turėtų sau kelti muzikos pedagogas - kaip padėti atsiskleisti mokiniui kaip asmenybei, kaip ugdyti jo individualius gebėjimus, kaip sudaryti kuo palankesnes sąlygas jo vidinio meninio potencialo sklaidai, prigimtinių kompetencijų plėtrai. Nuo to didele dalimi, ateityje, priklausys jo santykio su muzika ypatumai, muzikos mokymosi motyvacija.“ – dalinosi įspūdžiais apie vestą seminarą Radviliškio muzikos mokykloje fortepijono mokytojas Domantas Milius.

Gruodžio 12 dieną Radviliškio muzikos mokykloje vyko integruota pamoka „Žvėrių karnavalas“ skirta 2-5 klasės pianistams, kurie išmoko groti po vieną iš K. Sen-Sanso siuitos „Žvėrių karnavalo“ dalių.

Pamoka turėjo tikslą – atlikti 14 atskirų pjesių apjungiant jas į visumą. Mokytojos E. Linkevičienė V. Silickaja ir D. Sabulienė pravedė šią pamoką, apžvelgė prancūzų kompozitoriaus K. Sen – Sanso gyvenimą ir kūrybą, supažindino su siuitos ,,Žvėrių karnavalas“ sukūrimo istorija, sandara, atlikimo ypatumais. Mokiniai turėjo galimybę atlikti savo išmoktą ciklo dalį ir palyginti, kurioje siuitos dalyje ji yra. Kiekviena iš 14 siuitos dalių buvo aptartos ir atliktos. Kai kurios siuitos dalys skambėjo įrašytos, nes ne visi atlikėjai galėjo dalyvauti pamokoje Mokiniai turėjo būti atidūs ir įveikti užduotis .

Jaunuosius pianistus pamokai ruošė mokytojai D. Vedeckienė, K. Pakštas, R. Borusevičius, A. Jurevičienė, V. Silickaja, E. Linkevičienė, D. Sablienė.

Radviliškio muzikos mokyklos jaunieji pianistai ir jų mokytojai jau daug metų dalyvauja Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos organizuojamame pianistų festivalyje –maratone. Du pastaruosius metus festivalis vyko nuotoliniu būdu.

Šį paskutinį rudens šeštadienį Radviliškio muzikos mokyklos dalyviai kartu su mokytojais ir lydinčiais tėveliais vyko į XXII respublikinį festivalį – maratoną Kaune. Lygiai 12 valandą dešimtyje Kauno miesto salių prasidėjo muzikinis maratonas. Jame dalyvavo 422 jaunieji muzikantai iš 33 meno ir muzikos mokyklų, o juos festivaliui ruošė 200 mokytojų.

Mūsų mokyklos jaunieji pianistai kartu su Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos, Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklos, Šakių rajono meno mokyklos, Kalvarijos meno mokyklos Kauno 1- osios muzikos mokyklos, Kauno M.Petrausko scenos menų mokyklos atlikėjais dalinosi scena ir grojo Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos salėje. Ypatingai atlikėjai džiaugėsi galėdami prisiliesti prie nuostabaus STEINWAY fortepijono. Renginio vedėja Rūta Varnienė subūrė visus ir žaismingai pristatė kiekvieną festivalio dalyvį.

Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai: Gytė Tamošiūnaitė, Austėja Laurutytė, Vytė Gilytė (mokytoja Diana Sabulienė), Toma Tkačiuk, Gabija Malčiauskaitė, Stela Barkauskaitė (mokytoja Vera Silickaja), Elija Peleckytė (mokytoja Daina Vedeckienė), Luknė Butvilaitė (mokytojas Kęstutis Pakštas) pasirodė puikiai atlikdami savo programą. Jaunieji pianistai apdovanoti padėkos raštais ir dovanomis. Labai smagu, kad kartu su mokytojais, jaunųjų atlikėjų pasirodymą stebėjo, jais džiaugėsi jų artimieji – tėveliai. Tokia bendrystė suvienijo visus – mokinius, mokytojus ir tėvelius. Muzikos maratonas baigėsi su visų noru vykti ir kitais metais. Kokioje salėje grosime kitąmet?

 

Gruodžio 9 dieną 17 val. Radviliškio miesto kultūros centro didžiojoje salėje, vyks puikus renginys "Muzkiniai rudenys", kurį organizuoja Šiaulių miesto koncertinė įstaiga "Saulė" bei Radviliškio muzikos mokykla.

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ – edukacinio koncertų ciklo „Muzikiniai rudenys“ sumanytoja ir organizatorė. Pirmą kartą šis projektas buvo įgyvendintas 2009 metais ir sėkmingai vykdomas iki pat šiol. Koncerto metu vienoje dalyje su Šiaulių kameriniu orkestru „Camerata Solaris“ pasirodo vietinių muzikos ir meno mokyklų gabiausi mokiniai. Kitoje – profesionalūs instrumentalistai ir solistai kartu su „Camerata Solaris“.

Gruodžio 9 d. 17 val. edukacinis projektas „Muzikiniai rudenys 2022“ vyks Radviliškio kultūros centre (Maironio g. 10). Dviejų dalių koncerte dalyvauja:

 • „Camerata Solaris“ (Šiaulių kamerinis orkestras, meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis),
 • Giedrė Špečkauskaitė-Bartkienė (fortepijonas).

Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai:

 • Chorinio dainavimo mokinių ansamblis (mokytoja Aurelija Meškauskienė),
 • Kajus Korsakas (mokytoja Vera Silickaja),
 • Brigita Žiškytė ( mokytojas Virginijus Barzinskis),
 • Akordeonų duetas: Matas Rimkūnas ir Erminas Jasiūnas (mokytojai Roma Apšegienė ir Virginijus Cirkelis),
 • Toma Tkačuk (mokytoja Vera Silickaja),
 • Urtė Kucevičiūtė (mokytoja Jūratė Stakvilevičienė),
 • Vytė Gilytė (mokytoja Diana Sabulienė),
 • Mantas Povilianskas (mokytojas Marius Atstopas),
 • Bronius Juzukonis (mokytojas Donatas Baltutis),
 • Jaunučių choras (mokytoja Nora Adomavičienė),
 • Gabrielė Bložytė (mokytoja Inga Petrauskienė),
 • Oleksandra Dudka (mokytojas Virginijus Barzinskis),
 • Jaunių choras ( mokytoja Inga Petrauskienė).

Diriguoja Justina Leinartaitė ir Vilhelmas Čepinskis.

Koncerto vedėja Raimonda Sližienė.

Tai puiki proga išgirsti puikius atlikėjus, pasinerti į klasikinės muzikos pasaulį.

Koncertas nemokamas!

Skelbimas

Lapkričio 21 dieną Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje vyko respublikinė metodinė konferencija „Ugdymo(si) turinio kaitos tendencijos meno/muzikos mokyklose“.

Konferencijoje dalyvavo virš 60 dalyvių iš įvairių Lietuvos meno/muzikos mokyklų. Visą dieną pedagogai tobulino reikalingas dalykines kompetencijas.

Konferencijoje metodinius pranešimus skaitė ir mūsų mokyklos atstovės: Aurelija Stončiuvienė – Radviliškio muzikos mokyklos direktorė, fortepijono mokytoja metodininkė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Švietimo lyderystės studijų programos magistrė; Diana Sabulienė – Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė bei Roma Apšegienė – Radviliškio muzikos mokyklos solfedžio ir muzikos istorijos mokytoja metodininkė.

Konferenciją organizavo Menų mokyklos mokytoja metodininkė Irena Leskauskienė.

2022 metų lapkričio 18 dieną Radviliškio jaunių choras „Saulės vaikai“ (mokytoja Inga Petrauskeinė, koncertmeisteris Rytis Borusevičius) vyko į Lietuvos respublikos Prezidentūrą, kur Teisingumo ministerijos kvietimu dalyvavo Konstitucijos egzamino nugalėtojų Pagerbimo ceremonijoje!

Apdovanojimų ceremonijoje geriausiai Konstitucijos egzamine pasirodžiusius dalyvius apdovanojo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda bei teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska. 16-ą kartą rengiamas Konstitucijos egzaminas jau tapo gražia tradicija – šiemet egzaminą laikė 25 823 Lietuvos piliečiai visame pasaulyje.

Jaunių choras atliko koncertinę programą skirtą Konstitucijos egzamino nugalėtojams!

2022 metų lapkričio 13 dieną Radviliškio muzikos mokyklos jaunių choras „Saulės vaikai“ (vadovė I. Petrauskienė, koncertmeisteris R. Borusevičius) miesto žmonėms dovanojo koncertinę programą, atnešusią „auksinį“ diplomą tarptautiniame chorų festivalyje-konkurse „Venezia in muzica“ , kuris vyko Caorle mieste (Italija).

Saulėtą sekmadienio popietę Radviliškio Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje netilpo Radviliškio miesto žmonės, tėveliai, svečiai. Koncerto metu susirinkusieji gėrėjosi muzika, dainavo kartu su jaunimo choru, turėjo galimybę koncerto metu išvysti akimirkas iš kelionės ir konkurso. Koncerto vedėja - Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė pasveikino visus susirinkusius, dėkojo Radviliškio rajono savivaldybei, tėveliams už suteiktą galimybę dalyvauti profesionalių chorų konkurse, aplankyti žymias Italijos regiono vietas.

Renginyje dalyvavo ir chorą „Saulės vaikai“ sveikino Lietuvos Respublikos seimo narys Antanas Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, tėveliai. Pasak direktorės Aurelijos Stončiuvienės ir choro vadovės Ingos Petrauskienės, kiekvienas konkursas, išvyka, nauji patyrimai suteikia galimybę vaikams profesionaliai tobulėti, o pedagogams gauti dalykinių žinių.

Jaunių choras „Saulės vaikai“ ne tik atliko Italijoje skambėjusią konkursinę programą, tačiau koncerte skambėjo ir kiti choro atliekami kūriniai. Paklausus vaikų apie ką jie svajoja - vaikai turėjo tik vieną norą – dar daugiau konkursų ir išvykų.

Visa Radviliškio muzikos mokyklos bendruomenė didžiuojasi jaunių choru „Saulės vaikai“, rūpestingais tėveliais ir visais Radviliškio žmonėmis, kurie dalyvavo saulėto sekmadienio koncerte.

Radviliškio Muzikos Mokyklos jaunių choras „Saulės vaikai“ (vadovė Inga Petrauskienė, koncertmeisteris Rytis Borusevičius) dalyvavo XIX Tarptautiniame chorų festivalyje-konkurse „Venezia In Musica“, kuris vyko spalio 20-24 dienomis Caorle mieste (Italijoje).

Spalio 20 dienos vakarą Caorle (Italija) miestelio Duomo di Santo Stefano Protomartire katedroje vyko festivalio atidarymo koncertas, kuriame skambėjo chorų iš Italijos, Estijos, Vengrijos, Suomijos, Lenkijos balsai.

Spalio 21 dienos rytą choras išvyko į Veneciją, kurios grožis apžavėjo visus. Po kelias valandas trukusios ekskursijos, Chiesta San Nicola da Tolentino katedroje vykusiame Draugystės koncerte Lietuvą atstovavo Radviliškio muzikos mokyklos jaunių choras „Saulės vaikai“.

Spalio 22 diena – Konkursas! Ši diena buvo tai - dėl ko choras atvyko į Caorle (Italija) Nuo ryto repeticija, tuomet 5 kūrinių perklausa su komisija prieš konkursą, po perklausos apvalaus stalo diskusija - mokymai, kurioje dalyvavo visi komisijos nariai, mokytojai bei choristai. Pailsėjus ir susiruošus popiet, Duomo di Santo Stefano Protomartire katedroje, konkursas. Chorus vertino kompetentinga komisija:  komisijos primininkas Gabriel Hollerung (Vengrija); nariai: Batasta Pradal (Italija);  Andrés García (Austrija). Diena tuo dar nesibaigė vėlų vakarą Motta di Livenza miestelyje, Basilica Madonna dei miracoli vyko draugystės koncertas. Jame koncertinę programą drauge su mokyklos jaunių choru “Saulės vaikai“ atliko chorai iš Estijos, Vengrijos ir Suomijos.

Spalio 22 diena, konkurso uždarymo koncertas bei apdovanojimai. Radviliškio Muzikos Mokyklos jaunių choras „Saulės vaikai“ (vadovė Inga Petrauskienė, koncertmeisteris Rytis Borusevičius) tapo pirmos vietos nugalėtojais ir atsiėmė aukso diplomą.

SVEIKINAME!!!

Tarptautinės mokytojų dienos proga Radviliškyje vyko aukščiausio muzikinio profesionalumo meistriškumo kursai miesto muzikos mokyklos moksleiviams ir šventinis koncertas „Koncertuoju su žvaigžde“.

Spalio 5 dienos rytą, Radviliškio muzikos mokyklos moksleiviams vyko meistriškumo kursai, kuriuos vedė žymusis maestro – dirigentas, pianistas Vytautas Lukočius. Dainavimo paslaptimis dalijosi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantai – Emilė Elena Dačinskaitė (sopranas, prof. Astos Krikščiūnaitės vokalo klasė) ir Dominykas Urba (tenoras, prof. Algirdo Januto vokalo klasė). Meistriškumo kursai suteikė unikalią galimybę talentingiems Radviliškio muzikos mokyklos moksleiviams ir mokinių chorams išgirsti profesionalių menininkų patarimų bei kartu su jais paruošti bendrą muzikinę programą, kuri nuskambėjo šventiniame koncerte skirtame nusipelniusių mokytojų apdovanojimuose Radviliškio miesto kultūros centre. Gražiausi lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai sukūrė nepamirštamą vakarą tiek žiūrovams, tiek jauniesiems Radviliškio muzikos mokyklos atlikėjams. Kurti kartu su didžiaisiais mūsų šalies meistrais yra pati įdomiausia, daug įkvėpimo ir pasiryžimo tobulėti suteikianti paskata.

Drauge su atlikėjais šventiniame koncerte grojo Radviliškio muzikos mokyklos jaunieji muzikantai. Tai tarptautinių bei respublikinių konkursų laureatai, kurie ne kartą garsino Radviliškio muzikos mokyklą, Radviliškio rajoną bei šalį:

1. Saksofonininkų kvartetas (mokytojas D. Baltutis).
2. Instrumentinis trio (fleitos ir fortepijonas, mokytojai: V. Barzinskis ir D. Sabulienė).
3. Gitarų ansamblis (mokytojas M. Atstopas).
4. Akordeonininkų ansamblis (mokytoja R. Apšegienė).
5. Jaunučių choras (mokytojos: A. Meškauskienė ir N. Adomavičienė, koncertmeisterė V. Silickaja).
6. Jaunių choras „Saulės vaikai“ (mokytoja I. Petrauskienė, koncertmeisteris R. Borusevičius).

Renginio metu Mero padėkos raštu apdovanota ir muzikos mokyklos bendruomenė, kuri visada noriai bendradarbiauja su miesto bei rajono mokyklų, įstaigų ir organizacijų bendruomenėmis, aktyviai koncertuoja miesto bei rajono renginiuose.

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 161925
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
3.png1.png3.png3.png5.png7.png
Šiandien37

Penktadienis, 14 birželio 2024
Į viršų