Nuo ankstyvo birželio 11-osios dienos ryto Radviliškio muzikos mokyklos mokytojai skubėjo į mokyklos salę, kur vyko pasiruošimas vakaro renginiui – iškilmingai mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventei. Šiais metais muzikos mokyklą baigė 57-oji laida, išleidusi 12 absolventų. Šiltą vakarą į balionais ir gėlėmis išpuoštą salę rinkosi mokiniai, mokytojai, tėveliai ir visi norintys pamatyti, išgirsti, pasveikinti...

Ceremonija prasidėjo muzikos mokyklos direktorės Aurelijos Stončiuvienės sveikinimo žodžiu, tęsėsi mokinių grojamais kūriniais, baigimo pažymėjimų ir padėkų įteikimu.

Gražius žodžius mokyklai mokinių vardu tarė Vytė Gilytė, tėvelių vardu mama Julija Gordjukova-Antanaitienė. Mokytojų vardu kalbėjusi mokytoja Roma Apšegienė linkėjo ir toliau išlinkti tokiais kūrybiškais ir žingeidžiais žmonėmis.

Renginio pabaigoje skambėjo instrumentinės grupės finalinis kūrinys. Visi salę puošę balionai su mokinių ir mokytojų norais buvo paleisti į dangų, šilti atsisveikinimo žodžiai ir apsikabinimai, palinkėjimai ir prisiminimai šildė visą vakarą...

Birželio 12-18 dienomis Radviliškio muzikos mokykla įgyvendino antrąją vaikų socializacijos ir poilsio programą „Muzikinė vasara“. Jos metu vaikai ne tik smagiai leido laiką, bet ir gilino kūrybiškumo, komunikavimo, kritinio mąstymo, pilietiškumo, muzikavimo kompetencijas. Stovyklos „Muzikinė vasara“ tikslas – suburti muzikinių gebėjimų turinčius vaikus, kurie tobulintų ir gilintų ne tik muzikines žinias, bet ir atskleistų kūrybinius gebėjimus per saviraišką muzikuodami netradicinėse erdvėse. Stovyklos metu vaikai kartu su muzikos mokyklos mokytojais koncertavo Kurtuvėnų regioninio parko svirne, surengė koncertą tėveliams muzikos mokykloje. Taip pat aktyviai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse: Panevėžio lėlių teatre ne tik patys pasigamino lėles, bet ir tapo spektaklio artistais, susipažino su Radviliškio kultūros centro garso įrašų studijos specifika, įrašė stovyklos Himną, kurio autorė muzikos mokyklos mokytoja Roma Apšegienė.

Dėkojame visiems, kurie organizavo stovyklos veiklas ir sukūrė vaikams muzikinę pasaką:

 • Mokytojoms E. Linkevičienei ir L. Baranauskienei už muzikos instrumentų dirbtuves;
 • Mokytojai R. Atkočiūnienei ir G. Verdingui už linksmą teatrinio meistriškumo pamoką;
 • Mokytojams J. Pociuvienei ir R. Tamošiūnui už interaktyvų žaidimą „Pabėgimas“;
 • Mokytojai D. Sabulienei už koncertų Kurtuvėnų regioniniame parke bei muzikos mokykloje koordinavimą;
 • Mokytojai R. Apšegienei už stovyklos Himno mokymą ir nuolatinį rūpinimąsi vaikais;
 • Šokių mokytojai K. Staševičei už įvairių šokių stilių pažinimą ir praktinį atlikimą;
 • Mokytojams R. Borusevičiui ir D. Baltučiui už stovyklos Himno įrašą;
 • Mokytojams I. Petrauskienei ir R. Borusevičiui už choro dalyko pažinimą;
 • Kurtuvėnų regioniniam parkui;
 • Panevėžio lėlių teatrui už kūrybinę edukaciją;
 • Skonio namams „Linda“ už skanius pietus;
 • Mokytojams N. Adomavičienei, A. Kizinievič, J. Mockaitienei už vaikų priežiūrą ir šiltą bendravimą;
 • Radviliškio muzikos mokyklos mokytojams, kurie padėjo vaikams atsiskleisti ir pasirengti koncertinei programai;
 • Radviliškio kultūros centrui už bendradarbiavimą ir edukacijos garso įrašų studijoje pravedimą;
 • Direktorei A. Stončiuvienei už nuolatinį rūpestį, padėkas ir bendruomenės subūrimą;
 • D. Sabulienei už puikų stovyklos koordinavimą ir vaikų priėmimą Berčiūnų sodyboje;
 • Tėveliams už gausų susibūrimą stovyklos uždaryme bei pasitikėjimą stovyklos vadovais.

„...ačiū organizatoriams ir visiems prisidėjusiems, už kupiną įspūdžių muzikinę stovyklą. Puiki vasaros pradžia...“ – I. Juodienė (Martyno mama)

Projektą finansavo Radviliškio rajono savivaldybė

„Mes visada turime už ką padėkoti vieni kitiems...“ 2024 m. birželio 6 dieną Radviliškio muzikos mokyklos salėje susirinko gausus būrys mokinių, tėvų, mokytojų, svečių. Patys didžiausi darbai nuveikti, jaudinantys ir atsakingi konkursai įveikti. Todėl, kaip ir kasmet, Padėkos dienos proga, muzikos mokykloje buvo pagerbti ir apdovanoti Tarptautinių bei Respublikinių konkursų laureatai bei jų mokytojai, pasidžiaugta mokiniais, kurie puikiai mokėsi, koncertavo (o jų net 50 mokinių) Radviliškio miesto renginiuose, garsino mokyklos vardą šalyje ir už jos ribų.

Šventėje Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė pasveikino visus susirinkusius ir džiaugėsi pasiektais mokinių ir mokytojų rezultatais, padėkojo visiems pedagogams. Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis įteikė padėkas už Radviliškio rajono bei mokyklos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje šiems Tarptautinių bei Respublikinių konkursų laureatams:

 • Kajui Korsakui,
 • Oleksandarai Dudkai,
 • Adelei Kablytei,
 • Adelei Poškutei,
 • Adijai Meškauskaitei,
 • Rusnei Zalencaitei,
 • Evitai Linkevičiūtei,
 • Radvilei Deltuvaitei,
 • Keitei Andrulytei,
 • Aironui Andruliui,
 • Rusnei Mockevičiūtei,
 • Nerijai Andzelytei,
 • Brigitai Žiškytei,
 • Radvilui Janušauskui,
 • Gabrijui Vitkui,
 • Pijui Navickui,
 • Upei Špakauskaitei,
 • Vytei Gilytei,
 • Gabijai Malčiauskaitei,
 • Liepai Pranskevičiūtei,
 • Tomai Tkačuk,
 • Gustui Domarkui,
 • Austėjai Piepolytei,
 • Emilijai Brajinskaitei,
 • Urtei Kuodytei,
 • Ignui Ereminui,
 • Nojui Jankauskui,
 • Elenai Girniūtei,
 • instrumentiniam kvartetui (Brigita Žiškytė, Kajus Korsakas, Vytė Gilytė,Vilius Bileišis),
 • gitarų ansambliui (Naglis Kvėglys, Juta Dailidonytė, Karina Kazakevičiūtė, Mantas Povilianskas),
 • jaunių chorui „Saulės vaikai“,
 • vokaliniam ansambliui „Vyturėliai“.

Bei jų mokytojams :

 • Verai Silickajai,
 • Ingai Petrauskienei,
 • Virginijui Barzinskiui,
 • Donatui Baltučiui,
 • Mariui Atstopui,
 • Aurelijai Meškauskienei,
 • Jelenai Pociuvienei,
 • Ryčiui Borusevičiui,
 • Astai Jurevičienei,
 • Dainai Vedeckienei,
 • Dianai Sabulienei.

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas ne tik pasveikino visus susirinkusius, bet ir įteikė padėkas už mokyklos vardo garsinimą Lietuvoje - Respublikinių konkursų šiems laureatams:

 • Deimantei Bernotaitei,
 • Karinai Kazakevičiūtei,
 • Augustui Šimkui,
 • Domantui Ramanauskui,
 • Joriui Juodžiui,
 • Rapolui Saliamorui,
 • Matui Pranskevičiui,
 • Nagliui Kvėgliui,
 • Ignei Jasiulevičiūtei,
 • Jutai Bernotaitei,
 • Smiltei Mieliauskaitei,
 • Milenai Urbonavičiūtei,
 • Gabijai Bilevičiūtei,
 • Ernestai Martišiūtei,
 • Smiltei Samanauskaitei,
 • Milenai Skindzier,
 • Meidai Slanksnytei,
 • Mėjai Kvėglytei.

Mokytojams:

 • Laurai Baranauskienė,
 • Rasai Atkočiūnienei,
 • Dariui Kaškeliui,
 • Gintarui Staleriūnui.

Dėkojame Mokyklos Tarybai už įspūdingą šventę.

 

Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai kartu su savo tėveliais dalyvavo Šeduvos kultūros ir amatų centro organizuojamoje šventėje prie Šeduvos malūno. Skambiomis dainomis bei atliekamais kūriniais pasveikinome visus tėčius su tėvo diena.

Koncerte dalyvavo:

 • Šeduvos klasės jaunučių ansamblis (mok. A. Meškauskienė),
 • akordeonistas Faustas Skeberdis (mok. V. Cirkelis),
 • pianistės Keitė Andrulytė (mok. J. Pociuvienė),
 • Austėja Laurutytė (mok. D. Sabulienė),
 • Lukrecija Marčiūtė (mok. D. Vedeckienė),
 • Martynas Juodis (mok. D. Vedeckienė),
 • Emilija Brajinskaitė (mok. D. Vedeckienė),
 • Goda Liutkevičiūtė (mok. D. Vedeckienė),
 • smuikininkės ir pianistės Luknė Varneckytė ir Barbora Kablytė (mok. J. Stakvilevičienė, D. Vedeckienė),
 • dainininkė ir pianistė Liepa Pranskevičiūtė (mok. A. Meškauskienė, V. Silickaja),
 • gitaristai Matas Pranskevičius ir Naglis Kvėglys (mok. M. Atstopas),
 • fleitininkė Brigita Žiškytė ir gitaristas Augustas Žiškys (mok. V. Barzinskis, M. Atstopas),
 • birbynininkas Vakaris Valčiukas (mok. T. Kanapinskas),
 • solistės Rusnė Mockevičiūtė ir Evita Linkevičiūtė (mok. I. Petrauskienė),
 • Šeduvos klasės jaunių ansamblis (mok. A. Meškauskienė).

Turiningai ir skambiai pasitikome vasarą. Iki susitikimo rugsėjį.

 

Nuskambėjo 50 – asis respublikinis TV konkursas „Dainų dainelė“. Šiais metais dėl galimybės patekti į finalinį „Dainų dainelės“ konkurso koncertą varžėsi daugiau nei 2000 vaikų iš visos Lietuvos. „Dainų dainelė“ – tai mūsų širdies dalis, gyva legenda, kurią mums rašo kaskart nauja vaikų ir moksleivių karta bei jų mokytojai (ištr. iš leidinio „50 metų dainų dainelei“).

Didžiuojamės ir sveikiname Radviliškio muzikos mokyklos solinio dainavimo mokinę Adelę Poškutę tapus jubiliejinės „Dainų dainelės“ laureate.

Dėkojame mokytojai Ingai Petrauskienei bei koncertmeisteriui Ryčiui Borusevičiui.

Radviliškio muzikos mokyklos organizuojamas, Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Polifonija ir aš“ šiais metais jau septintasis. Jo pagrindiniai tikslai skatinti mokinių domėjimąsi polifonine muzika; atskleisti jaunųjų muzikų individualybę, atlikėjo meistriškumą, turtinti jų koncertinę praktiką; skatinti mokinių saviugdą, kūrybingumą, norą muzikos atlikimu išreikšti savo pažinimą; pažadinti mokinio-atlikėjo sugebėjimą emociškai veikti klausytoją, skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti mokytojams galimybę pasidalinti profesine patirtimi.

Džiaugiamės, kad mūsų organizuojamas konkursas ir šiais metais sulaukė tiek dėmesio ir jame dalyvavo 38 jaunieji pianistai iš: Latvijos bei Lietuvos. Atlikėjai pagal savo muzikavimo klases varžėsi 4 kategorijose.

Konkursą vertino profesionali ir kompetentinga komisija:

Komisijos pirmininkė:

 • Jovita Vaičiulienė - Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja - ekspertė, respublikinių ir tarptautinių konkursų Žiuri narė, konkursų, festivalių organizatorė. Muzikinių edukacinių stalo žaidimų, knygų, fortepijono pradžiamokslio autorė.

Komisijos narės:

 • Jana Aleknavičienė - Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos fortepijono mokytoja - metodininkė, muzikos magistrė, tarptautinių konkursų laureatė;
 • Irena Leskauskienė – Kelmės A. Lipeikos meno mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė.

Šiame konkurse gausiai dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Džiaugiamės, kad D kategorijoje I vietą iškovojo kryptingo muzikinio ugdymo mokiniai - pianistas Kajus Korsakas (mokytoja Vera Silickaja) bei VIII klasės mokinė Vytė Gilytė (mokytoja Diana Sabulienė). VIII klasės mokinys Ignas Ereminas (mokytoja Rytis Borusevičius) tapo III vietos laureatu.

II vietos laureato diplomus pelnė B kategorijoje Toma Tkačiuk IV klasė (mokytoja Vera Silickaja) ir Emilija Brajinskaitė III klasė (mokytoja Daina Vedeckienė). III vietos laureatėmis B kategorijoje tapo: Gabija Malčiauskaitė III klasė, Liepa Pranskevičiūtė III klasė (mokytoja Vera Silickaja) bei Urtė Kuodytė III klasė (mokytoja Jelena Pociuvienė), ir Gustas Domarkas IV klasė (mokytoja Asta Jurevičienė).

Mažiausiųjų A kategorijoje II vietos laureatais tapo Austėja Piepolytė II klasė (mokytoja Aurelija Stončiuvienė) bei Nojus Jankauskas I klasė (mokytoja Diana Sabulienė). III vietos laureato diplomą pelnė Elena Girniūtė I klasė (mokytoja Diana Sabulienė).

Konkursas „Polifonijas ir aš“ išaugo iš tokio pat vardo festivalio. Šis festivalis gyvuoja jau 20 metų. Pirmą kartą jaunieji pianistai prie vargonų prisiliesti galėjo 2004 metais.

Festivalio bei konkurso direktorė ir sumanytoja Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė, kuratorė Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Diana Sabulienė bei koordinatorė Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja Dovilė Čiužienė.

Konkurso organizatorės gauna daug gražių žodžių, padėkų laiškų ir žinučių už puikiai suorganizuotą renginį. Ačiū visiems už nuoširdų muzikavimą, meilę muzikai. Tikimės visų sulaukti ir kituose konkursuose!

Šiauliuose įvyko I – asis respublikinis gitarų ansamblių festivalis – konkursas, skirtas S. Sondeckio menų gimnazijos veiklos 85 metų progai paminėti. Konkurse dalyvavo 11 gitarų ansamblių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Radviliškio, Plungės, Kuršėnų meno ir muzikos, bendrojo ugdymo mokyklų.

Sveikiname mūsų jaunuosius atlikėjus, kuriuos festivaliui – konkursui parengė gitaros vyr. mokytojas Marius Atstopas. II vietą laimėjo vyresniųjų grupės gitaristai: Mantas Povilianskas, Juta Dailidonytė, Karina Kazakevičiūtė, Naglis Kvėglys, Augustas Šimkus. Taip pat džiaugiamės ir jaunesniųjų gitaristų ansambliu. Su III vietos laimėjimu sveikiname Naglį Kvėglį, Matą Pranskevičių bei Kristupą Elzbergą.

Lai skamba gitaros!

Gegužės 15 d. Radviliškio muzikos mokykloje vyko akordeonų mylėtojų koncertas „Akordeonas ir draugai“. Šią dieną taip pat minime kaip šeimos dieną. Todėl į muzikos mokyklos salę susirinko ne tik atlikėjai, bet ir jų šeimos nariai. Šventę pradėjo akordeonisto Pijaus Navicko ir pianisto Nojaus Jankausko duetas. Vaikinai yra ne tik draugai, bet ir pusbroliai. Augustas ir Brigita Žiškiai atliko kūrinį gitara bei fleita. Akordeonu grojo Austėja Rimkūnaitė, kuri tęsia šeimos tradiciją groti šiuo instrumentu. Austėjos brolis muzikos mokykloje taip pat mokėsi groti akordeonu. Iš Šeduvos klasės atvyko akordeonistai Dominykas Ivanovas, Benediktas Paluckas, Džiugas Mikalonis, Kornelija Marčiūtė. Šventėje muzikavo broliai Jokūbas ir Laurynas Žekai, Viktas Lukjanovas, Faustas Skebertis, Ignas Balčiūnas, Gabrielė Kariniauskaitė, Deivydas Gaubas. Baisogalos Klasės mokinys Mykolas Valaika akordenu atlikta pjese visus mintimis nukėlė į Paryžių. Draugus pasveikino smuikininkė Urtė Kucevičiūtė bei saksofonininkas Bronius Juzukonis. Jaukų ir šiltą koncertą užbaigė akordeonistų ansamblis, kuriam bosine gitara pritarė Karina Kazakevičiūtė. Dėkojame mokytojams Romai Apšegienei bei Virginijui Cirkeliui už puikią tradiciją ir akordeono muzikos puoselėjimą.

Koncertui mokinius paruošė mokytojai: R. Apšegienė, D. Sabulienė, M. Atstopas, V. Barzinskis, V. Cirkelis, J. Stakvilevičienė, D. Baltutis. Susitiksime kitais metais koncerte „Akordeonas ir draugai“.

Radviliškio muzikos mokyklos jaunieji teatro artistai dalyvavo Radviliškio bibliotekoje, kurioje vaiko dienos proga parodė spektaklį „Ožiukai“.

Sveikiname visus mūsų muzikos mokyklos vaikus su Vaiko diena!

Radviliškio muzikos mokykloje vyko kūrybinės dirbtuvės „Kompozitoriaus portretas“. Šiais metais renginys buvo skirtas kompozitoriui Gediminui Kalinui. Mokiniai surengė koncertą, kuriame skambėjo kūriniai fortepijonui ir visų pamėgtos dainos „Melodija“, „Žvaigždelė“, „Pirmosios meilės daina“ ir kt. Mokytoja I. Petrauskienė supažindino klausytojus su Gedimino Kalino kūrybos istorija. Didžiausia staigmena buvo tai, kad kompozitorius ne tik atliko keletą savo kūrinių, bet ir įteikė direktorei Aurelijai Stončiuvienei dar neišleistus naujus kūrinius, kuriuos mūsų mokiniai gros pirmieji Lietuvoje.

Muzikinę programą atliko:

 • Enrikas Ivanovas (mokytoja V. Silickaja)

 • Evita Linkevičiūtė (mokytoja I. Petrauskienė, koncertmeisteris R. Borusevičius)

 • Radvilė Deltuvaitė (mokytojos I. Petrauskienė, D. Sabulienė, koncertmeisteris R. Borusevičius)

 • Austėja Laurutytė (mokytoja D. Sabulienė)

 • Karina Šeipak (mokytoja V. Silickaja)

 • Adelė Poškutė (mokytoja I. Petrauskienė, koncertmeisteris R. Borusevičius)

 • Miglė Gaubaitė (mokytoja E. Linkevičienė)

 • Keitė Andrulytė (mokytoja I. Petrauskienė, koncertmeisteris R. Borusevičius)

 • Gytė Tamošiūnaitė (mokytoja D. Sabulienė)

 • Aironas Andrulis (mokytoja I. Petrauskienė, koncertmeisteris R. Borusevičius)

 • Paulina Rimkevičiūtė (mokytoja D. Sabulienė)

 • Nerija Andzelytė (mokytoja I. Petrauskienė, koncertmeisteris R. Borusevičius)

 • Pijus Navickas (mokytoja D. Sabulienė)

 • Urtė Kuodytė (mokytoja J. Pociuvienė)

 • Adija Meškauskaitė (mokytoja I. Petrauskienė, koncertmeisteris R. Borusevičius)

 • Ainė Ananjevaitė (mokytoja A. Stončiuvienė)

 • Deimantė Vėžytė (mokytoja D. Sabulienė)


Pasidžiaukime puikiais mūsų mokyklos jaunųjų dainininkų pasiekimais. Ukmergės meno mokykloje vyko Tarptautinis jaunųjų dainininkų konkursas – festivalis „Garsų sūkury“, kuriame dalyvavo atlikėjai iš iš Vilniaus, Kauno, Radviliškio, Kupiškio, Molėtų, Šalčininkų, Panevėžio, Šiaulių, Jelgavos, Ukmergės ir kt. miestų.

Mokytojos Ingos Petrauskienės ir koncertmeisterio Ryčio Borusevičiaus paruošti mokiniai atstovavo mūsų mokyklą ir Radviliškio rajoną. Įdėtas didelis darbas repeticijų metu atnešė didelių pasiekimų. Adelė Poškutė laimėjo I vietą, II vietą pelnė vokalinis ansamblis „Vyturėliai“, Adija Meškauskaitė ir Evita Linkevičiūtė buvo apdovanotos nominacija už artistiškumą. Rusnė Zalencaitė, Keitė Andrulytė ir Radvilė Deltuvaitė pelnė diplomus.

Didžiuojamės dainorėliais ir linkime sėkmės kituose konkursuose.

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192521
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
3.png1.png5.png9.png6.png9.png
Šiandien39

Penktadienis, 12 liepos 2024
Į viršų