Mokykla įkurta 1964 m. spalio 1 d. ir veikė Stoties gatvėje. Priimti 86 moksleiviai. Tuo metu mokyklai vadovavo Pranas Butkus (1964-1990 m.). Pirmieji mokytojai: Vaclovas Masiulis (akordeonas), Nijolė Kukevičienė (smuikas), Janina Jocienė (fortepijonas), Vytautas Narbutas (teorinės disciplinos). Vėliau mokytojų gretas papildė Lilija Briedienė (fortepijonas), Zenona Zakienė (fortepijonas), Jonas Radinskas (klarnetas). Pirmoje laidoje 1968 m. mokyklos baigimo pažymėjimai buvo įteikti 5 absolventams. 1969 m. mokykla persikėlė į didesnes patalpas Maironio gatvėje. Čia antrąją laidą baigė 12 mokinių. Palaipsniui augo mokinių ir juos mokančių mokytojų skaičius. Nuo 1992 m. mokykla įsikūrė dabartinėse patalpose Žalgirio gatvėje. Jai vadovavo Jonas Dapkevičius (1990-2003 m.), nuo 2004 m. – 2015 m.  mokyklai vadovavo Laimutė Steponavičienė, o nuo 2015 m. mokyklai vadovauja direktorė – Aurelija Stončiuvienė. Per savo gyvavimo metus mokykla išleido virš 2000 absolventų.

Šiuo metu mokykloje mokosi 258 mokiniai, dirba 27 mokytojai. Mokiniai gali mokytis Šeduvos ir Baisogalos klasėse. Prasiplėtė mokomųjų specialybių sąrašas. Mokiniai gali rinktis: solinio dainavimo, chorinio dainavimo, fortepijono, smuiko, akordeono, gitaros, teatro, mušamųjų instrumentų, liaudies instrumentų: kanklių, birbynės, pučiamųjų instrumentų: klarneto, saksofono specialybes. Veikia šie meniniai kolektyvai: jaunučių choras (vadovė Nora Adomavičienė), jaunių choras (vadovė Inga Petrauskienė), vokaliniai ansambliai (vadovai Kęstutis Pakštas, Asta Jurevičienė), chorinio dainavimo ansambliai (vadovė Aurelija Meškauskienė), liaudies instrumentų ir kanklių ansambliai (vadovė Eglė Račinskienė), smuikininkų ansamblis (vadovė Jūratė Stakvilevičienė), mušamųjų instrumentų ansamblis (vadovas Česlovas Gilys), pučiamųjų instrumentų ansamblis (vadovas Donatas Baltutis), akordeonistų ansambliai (vadovai Roma Apšegienė, Virginijus Cirkelis), vokalinis-instrumentinis ansamblis (vadovė Jelena Pociuvienė).

Mokyklos gyvavimo laikotarpiu susiformavo gražios tradicijos: naujų mokslo metų atidarymo šventė, muzikų dienos, padėkos dienos šventės, Kalėdiniai koncertai, mokyklos baigimo pažymėjimų absolventams įteikimo šventė, mokinių ir mokytojų koncertai mokinių tėveliams ir miesto visuomenei bei susitikimai su įžymiais respublikos atlikėjais. Tradicijomis tapę festivaliai „Mano mėgstamiausia daina“, „Žirginėliai“, respublikiniai konkursai „Grokime kartu“, „Polifonija ir aš“, „Čiurlionio jūra“ sukviečia didelį būrį dalyvių. Vyksta gražus bendradarbiavimas su apskrities muzikos mokyklomis, Radviliškio bendrojo lavinimo įstaigomis, miesto viešąja biblioteka, kultūros centru. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valka (Latvija) ir Valga (Estija) muzikos mokyklomis. Mokiniai ir meno kolektyvai dalyvauja įvairiuose zoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, kuriuose pelno laureatų ir diplomantų vardus, taip pat dalyvauja vaikų ir moksleivių „Dainų dainelė“ konkurse ir respublikinėse moksleivių dainų šventėse.

 

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

1481563750249
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
3.png1.png5.png9.png6.png8.png
Šiandien38

Penktadienis, 12 liepos 2024
Į viršų