2023 m. spalio 31 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2023 m. spalio 31 d.)

Finansinės būklės ataskaita (2023 m. spalio 31 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2023 m. spalio 31 d.)

2023 m. rugpjūčio 03 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2023 m. rugpjūčio 03 d.)

Finansinės būklės ataskaita (2023 m. rugpjūčio 03 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2023 m. rugpjūčio 03 d.)

2023 m. balandžio 21 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2023 m. balandžio 21 d.)

Finansinės būklės ataskaita (2023 m. balandžio 21 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2023 m. balandžio 21 d.)

2023 m. kovo 13 d.

Aiškinamasis raštas prie 2022 01 01 - 2022 12 31 finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita (2023 m. kovo 13 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2023 m. vasario 09 d.)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (2023 m. kovo 13 d.)

Pinigų srautų ataskaita (2023 m. vasario 09 d.)

2022 m. spalio 20 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2022 metų III ketvirčio)

Finansinės būklės ataskaita (2022 m. spalio 20 d)

Veiklos rezultatų ataskaita (2022 m. spalio 20 d)

2022 m. rugpjūčio 01 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2022 metų II ketvirčio)

Finansinės būklės ataskaita (2022 m. rugpjūčio 01 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2022 m. rugpjūčio 01 d.)

2022 m. balandžio 25 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2022 metų I ketvirčio)

Finansinės būklės ataskaita (2022 m. balandžio 25 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2022 m. balandžio 25 d.)

2022 m. vasario 11 d.

Aiškinamasis raštas prie 2021 01 01 - 2021 12 31 finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita (2022 m. vasario 11 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2022 m. vasario 07 d.)

Pinigų srautų ataskaita (2022 m. vasario 11 d.)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (2022 m. vasario 11 d.)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2021 spalio 21 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2021 metų III ketvirčio)

Finansinės būklės ataskaita (2021 m. spalio 25 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2021 m. spalio 25 d.)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2021 rugpjūčio 04 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2021 metų II ketvirčio)

Finansinės būklės ataskaita (2021 m. rugpjūčio 04 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2021 m. rugpjūčio 04 d.)

2020 lapkričio 28 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2020 metų III ketvirčio)

Finansinės būklės ataskaita (2020 m. lapkričio 03 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2020 m. lapkričio 03 d.)

2020 liepos 28 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2020 metų II ketvirčio)

Finansinės būklės ataskaita (2020 m. liepos 31 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2020 m. liepos 31 d.)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2020 kovo 31 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2020 metų I ketvirčio)

Finansinės būklės ataskaita (2020 m. kovo 31 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2020 m. kovo 31 d.)

2019 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas prie 2019 01 01 - 2019 12 31 finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio mėn. 31 d

2019 m. spalio 17 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2019 metų III ketvirčio)

Finansinės būklės ataskaita (2019 m. spalio 17 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2019 m. spalio 17 d.)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. liepos 19 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2019 metų II ketvirčio)

Finansinės būklės ataskaita (2019 m. liepos 18 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2019 m. liepos 18 d.)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. kovo 31 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2019 metų I ketvirčio)

Finansinės būklės ataskaita (2019 m. kovo 31 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2019 m. kovo 31 d.)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2018 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas prie 2018-01-01 - 2018-12-31 finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita (2018 m. gruodžio 31 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2018 m. gruodžio 31 d.)

Pinigų srautų ataskaita (2018 m. gruodžio 31 d.)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (2018 m. gruodžio 31 d.)

2018 m. spalio 19 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas per 2018 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita (2018 m. spalio 19 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2018 m. spalio 19 d.)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2018 m. birželio 30 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas per 2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinės būklės ataskaita (2018 m. birželio 30 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2018 m. birželio 30 d.)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2018 m. balandžio 24 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2018 m. balandžio 24 d.)

Finansinės būklės ataskaita (2018 m. balandžio 24 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2018 m. balandžio 24 d.)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018 m. balandžio 24 d.)

2017 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas prie 2017 01 01 - 2017 12 31 finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita (2017 m. gruodžio 31 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2017 m. gruodžio 31 d.)

Pinigų srautų ataskaita (2017 m. gruodžio 31 d).

Grynojo turto pokyčių ataskaita (2017 m. gruodžio 31 d.)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017 m. gruodžio 31 d.)

2017 m. spalio 25 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2017 m. spalio 25 d.)

2017 m. liepos 19 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2017 m. liepos 19 d.)

2017 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita (2017 m. kovo 31 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2017 m. kovo 31 d.)

Finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas (2017 m. kovo 31 d.)

2016 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita (2016 m. gruodžio 31 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2016 m. gruodžio 31 d.)

Pinigų srautų ataskaita (2016 m. gruodžio 31 d).

Grynojo turto pokyčių ataskaita (2016 m. gruodžio 31 d.)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2016 m. gruodžio 31 d.)

2016 m. rugsėjo 30 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2016 m. rugsėjo 30 d.)

Finansinės būklės ataskaita (2016 m. rugsėjo 30 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2016 m. rugsėjo 30 d).

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. rugsėjo 30 d.)

2016 m. birželio 30 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas (2016 m. birželio 30 d.)

Finansinės būklės ataskaita (2016 m. birželio 30 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita (2016 m. birželio 30 d).

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. birželio 30 d.)

2015 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės atskaita 2015 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d.

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2015 m. gruodžio 31 d.

2015 m. rugsėjo 30d.

Finansinės būklės atskaita 2015 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d.

Aiškinamasis raštas 2015 m. rugsėjo 30 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2015 m. rugsėjo 30 d.

2015 m. birželio 30d.

Finansinės būklės atskaita 2015 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. birželio 30 d.

Aiškinamasis raštas 2015 m. birželio 30 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2015 m. birželio 30 d.

2015 m. kovo 31d.

Finansinės būklės atskaita 2015 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. kovo 31 d.

Aiškinamasis raštas 2015 m. kovo 31 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2015 m. kovo 31 d.

2014 m. gruodžio 31d.

Finansinės būklės atskaita 2014 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d.

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2014 m. gruodžio 31 d.

2014 m. rugsėjo 30d.

Finansinės būklės atskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.

Aiškinamasis raštas 2014 m. rugsėjo 30 d.

2014 m. birželio 30d.

Finansinės būklės atskaita 2014 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

Aiškinamasis raštas 2014 m. birželio 30 d.

2014 m. kovo 31d.

Finansinės būklės atskaita 2014 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. kovo 31 d.

Aiškinamasis raštas 2014 m. kovo 31 d.

2013 m. gruodžio 31d.

Finansinės būklės atskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2013 m. gruodžio 31 d.

 
 
 

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

1481563750249
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
3.png0.png2.png9.png9.png3.png
Šiandien111

Pirmadienis, 26 vasario 2024
Į viršų